Prowadzenie własnej firmy jest w naszym kraju coraz bardziej popularne. Nie bez przyczyny mówi, się, że Polacy są jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów. Wiele osób z różnych powodów zastanawia się nad założeniem swojej własnej działalności gospodarczej. Niektórzy z nich podejmują taką decyzję, żeby czuć się bardziej niezależnymi, niektórzy czują się sfrustrowani pracą na etacie. Jeszcze inni, zwłaszcza ludzie młodzi po zakończeniu studiów zauważają, że nie ma dla nich miejsca na rynku pracy. Stojąc przed perspektywą bezrobocia lub niesatysfakcjonującej pracy, postanawiają otworzyć działalność gospodarczą, która jest dla nich jedyną szansą na rozwój i godziwe zarobki.

            Własna działalność gospodarcza niesie ze sobą zarówno korzyści jak i wady. Do jej jasnych stron należy przede wszystkim niezależność. Właściciel firmy jest sam sobie szefem, to on decyduje o wszystkich aspektach związanych z przedsiębiorstwem. Od jego decyzji zależy sposób załatwiania spraw księgowych, reklama, czy ilość pracy każdego dnia. Kolejnym plusem jest perspektywa wyższych niż na etacie dochodów. Ich wysokość w dużej mierze zależy od ilości i jakości naszej pracy, od naszego zmysłu przedsiębiorcy. Inną zaletą jest możliwość skorzystania z wielu ulg i dotacji dla firm. Przedsiębiorca ma nienormowany czas pracy. Jeżeli ma taką potrzebę może wyjść po południu lub zrobić sobie wole. Jest odpowiedzialny sam przed sobą.

Minusy własnej działalności gospodarczej są po części związane z jej zaletami. I tak przedsiębiorca ma elastyczny czas pracy, z drugiej jednak strony często obowiązków jest tak dużo, że pracuje nawet po kilkanaście godzin dziennie. Brak przełożonego oznacza konieczność decydowania o wszystkich aspektach związanych z firmą samodzielnie. Dodatkowo własna firma to multum formalności, o których należy pamiętać. Zakładając własną firmę należy mieć na względzie wszystkie plusy i minusy. To, czy korzyści przeważają nad wadami, czy też odwrotnie jest kwestią tylko i wyłącznie naszej oceny i predyspozycji.