Jednym z największych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczenie środowiska i wciąż zwiększająca się ilość śmieci. Tylko w Polsce rocznie produkuje się ponad 130 milionów ton odpadów. Większość z tych odpadów można przetworzyć i wytworzyć z nich surowiec wtórny. Dlatego też, bardzo ważną rzeczą jest segregacja śmieci. Odpady wrzucane do oznakowanych pojemników mogą być powtórnie wykorzystane. Pomaga to na zmniejszenie ilości śmieci, które musza być składowane i podlegają utylizacji.

Dzisiaj już na każdym osiedlu i pod każdym blokiem ustawione są specjalne kontenery, do których mieszkańcy wrzucają szkło, plastik, papiery czy metale.

Od 2013 roku obowiązuje w Polsce ustawa, która nie tyle zmusza ile zachęca Polaków do sortowania odpadów. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że dzięki temu „ pomagamy” naszemu środowisku naturalnemu. W gospodarstwach domowych segregację prowadzi się zazwyczaj we workach, opisanych a nawet oznaczonych odpowiednimi kolorami. W jaki sposób prowadzić segregację określa i decyduje dana gmina ale zasada wszędzie jest podobna. Odpady muszą być tak oddzielane aby to co nadaje się do powtórnego wykorzystania trafiało do osobnych pojemników.

Segregując śmieci należy pamiętać aby odpady niebezpieczne takie jak zużyte baterie, żarówki, lekarstwa czy środki chemiczne wyrzucać w miejscach ściśle do tego przeznaczonych. Podobnie zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego. Kosze na odpady oznakowane są odpowiednimi kolorami. Bardzo ważne jest aby prawidłowo segregować śmieci. Do pojemnika niebieskiego wrzucamy papier. Żółty przeznaczony jest na plastik i metale. Do zielonych pojemników powinno trafiać kolorowe szkło a do białych przezroczyste. Jeśli ustawiony jest czerwony kosz na śmieci, wrzucamy do niego wyłącznie metale. Czarny pojemnik jest miejscem gdzie trafiają odpady mieszane, takie których nie można ponownie wykorzystać. Dużym ułatwieniem dla każdego jest jeśli wstępnej segregacji dokonamy już w domu. Dzięki workom na śmieci łatwiej rozdziela się odpady. Kolorowe kosze na śmieci, starannie wykonane, ciekawie wtapiają się w otoczenie. W zależności od liczby mieszkańców czy wielkości osiedla kosze mają różne gabaryty. Ciekawe formy i kształty wprost „zachęcają” do segregacji. Ostatnio spotyka się nawet pojemniki podziemne albo półpodziemne. Estetycznie wykonane i odporne na czynniki atmosferyczne.

Ważną rzeczą jest aby nasze dzieci od najmłodszych lat uczyły się jak segregować odpady aby chociaż trochę odciążyć nasze środowisko naturalne. Szkoła uczy teorii ale to do nas należy pokazanie dzieciom jak dbać o naturę w praktyce. Przy niektórych szkołach i placówkach gdzie przebywają dzieci kosze na odpady mają formy zwierzaków czy figur geometrycznych, oczywiście w odpowiednich kolorach. Ułatwia to najmłodszym naukę segregacji odpadów. Takie nowatorskie projektowanie wydawać by się mogło zwykłych koszy na śmieci to również inwestycja w przyszłość naszego środowiska naturalnego.

Kosze na śmieci HiG do kupienia na https://smartbin.pl/.