Jedną z metod stosowanych w obróbce plastycznej metali jest wyciskanie. Proces ten polega na tym, iż zamknięty w pojemniku metal poddawany jest naciskowi narzędzia pod wpływem, którego następuje jego przemieszczenie się przez otwór znajdujący się w matrycy. Wyrób uzyskany metodą wyciskania ma w przekroju poprzecznym taki sam kształt, jak otwór w matrycy. Wyciskanie metali pozwala uzyskać różnego kształtu odkuwki. Mogą one mieć kształt cylindryczny, stożkowy, mogą być gładkie, drążone, pełne, posiadać wypustki.

Zalety obróbki metodą wyciskania

Największe zalety tej metody plastycznej obróbki metali to:

  • niewielkie straty w obrabianych metalach;
  • wysoka dokładność;
  • możliwość wytworzenia odkuwek z metali, które są trudnoodształcalne;
  • możliwość zautomatyzowania procesu wyciskania.

Jak dzielą się metody wyciskania?

Obróbka metali poprzez wyciskania została podzielona z uwzględnieniem kryterium kierunku wypływania metalu w stosunku do ruchu stempla. Wyciskanie dzieli się więc na:

  • współbieżne – otwór w matrycy, przez który metal jest wyciskany znajduje się naprzeciwko stempla. Metal wypływa w kierunku, w którym stempel się porusza;
  • przeciwbieżne – metoda wykorzystywana jest do wytwarzania wyrobów drążonych i pełnych;
  • boczne – metal wyciskany jest w kierunku różnym od tego tego, w którym przemieszcza się stempel;
  • mieszane – łączy w sobie wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne.

Wyciskanie może być przeprowadzane na zimno, ciepło lub na gorąco.

Wyciskanie na zimno

Metoda ta znalazła zastosowanie do wytwarzania części maszyn. Jakość otrzymanych części jest bardzo wysoka, ich powierzchnia jest bardzo gładka, a właściwości mechaniczne są podwyższone. Metodę na zimno stosuje się do wyciskania stali węglowych i niskostopowych, aluminium, miedzi oraz stopów tych metali. Wyciskanie udarowe należy do odmian wyciskania na zimno. Metodą tą powstają między innymi aluminiowe puszki na napoje.

Wyciskanie na ciepło

Powierzchnia otrzymanych wyprasek nie ustępuje jakością tym otrzymywanych na zimno. Są one nie mniej od nich dokładne.

Wyciskanie na gorąco

Metoda służy do wyrobu półproduktów takich, jak: kształtowniki, pręty, rury. Mogą one zostać następnie poddane dalszej obróbce. W przypadku półproduktów wytwarzanych metodą wyciskania na gorąco bardzo często ich właściwości mechaniczne są niższe niż wyprasek, które otrzymuje się metodą na zimno. Ich powierzchnia nie jest też tak gładka. Bardzo często wypraski otrzymywane metodą na gorąco ulegają pęknięciom lub skrzywieniom. Temperatura wyciskania na gorąco jest bardzo różna, zależy od tego, jak metal będzie poddawany obróbce. W najniższej temperaturze wyciskany jest ołów. Temperatura wyciskania ołowiu wynosi maksymalnie 250 stopni Celsjusza, ale może też być niższa. Aluminium i jego stopy wymagają wyższej temperatury. Najniższa wynosi 375 stopni, najwyższa 475 stopni Celsjusza. W najwyższej temperaturze wyciskane się stopy ogniotrwałe. Maksymalna temperatura w przypadku tych stopów wynosi 2200 stopni Celsjusza. Stal wyciskana jest w temperaturze od 875 do 1300 stopni.

 

Dowiedz się więcej na temat wyciskania stopów aluminium.