Bezrobocie w ostatnim czasie osiąga coraz większe rozmiary. Nic zatem dziwnego, że pojawiające się aktualnie oferty pracy cieszą się ogromnym odzewem. Praca dziś to dobro, które niestety nie jest pisane wszystkim, który chcieliby je posiadać, dlatego na niektóre ogłoszenia trafia nawet kilkaset ofert z propozycją bycia zatrudnionym. Spośród tego deszczu odpowiedzi na oferty pracy, tylko część z nich będzie spełniało stawiane w nich wymagania.

Dotyczą one kandydata w sensie merytorycznym – praca Bielsko jest możliwa tylko dla posiadaczy odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wymagania odnoszą się również do kwestii formalnej – głównie w przypadku urzędów, oczekuje się od kandydatów, by prócz CV oraz listu motywacyjnego przysyłali w odpowiedzi na oferty pracy załączone dokumenty. Są nimi zazwyczaj zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych a także kserokopia dowodu osobistego. W niektórych przypadkach pracodawcy wymagają również załączania kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub posiadane kwalifikacje (kursy, szkolenia czy aplikacje).

Wiele spośród osób odpowiadających na oferty pracy posiada zbliżone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dlatego warto postarać się, aby jak najdokładniej wpasować treść swojego listu motywacyjnego oraz CV do treści ogłoszenia z pracą. Można liczyć wówczas na to, ze będzie miało się szczęście i lepiej dopasuje do wymagań oraz obowiązków, które pracodawca tak skrupulatnie nakreślił w ogłoszeniu. Pomocną dłoń przy redagowaniu treści CV i listów motywacyjnych wyciąga wiele portali poświęconych zagadnieniom związanych z pracą. Można znaleźć tam garść porad specjalistów oraz obeznanych z tematyką użytkowników forów branżowych.