Biorezonans to nowoczesna alternatywna medycyna XXI wieku oparta na technologii informacyjnej, aktywującej ogromny potencjał życia ukrytych rezerw organizmu człowieka. Nie może, zatem dziwić fakt, że wielu ludzi, którzy znaleźli pomoc i uzyskali poprawienie stanu swojego zdrowia jest wdzięcznych i zadowolonych z terapii biorezonansowej. Metoda opiera się na funkcji korekcji organizmu po wystawieniu go na działanie promieniowania elektromagnetycznego w ściśle określonych parametrach, to znaczy pewnych częstotliwościach drgań elektromagnetycznych.

Biorezonans – medycyna XXI wieku

Chronosemantyka to kierunek diagnostyki i terapii biorezonansowej z wykorzystaniem biologicznie aktywnych punktów dłoni. Z niektórych punktów na dłoniach, które dają negatywne cechy, za pomocą specjalnych technologii, sygnał elektromagnetyczny jest usuwany i zmieniany o 180 stopni i oddawany do tego samego punktu dłoni.

Okazuje się, że jest to coś w rodzaju zamiany ze złego na dobre. W rezultacie możliwe jest przeprowadzenie terapii, w której konkretne wyniki jej działania są obliczane z góry, pacjent przechodzi do pozytywnego bieguna oceny sytuacji życiowej, a samospełniające się negatywne rokowanie zostają usunięte.

Obecnie istnieją dwa główne rodzaje terapii:

 • Endogenna terapia biorezonansowa – terapia oparta na własnych falach elektromagnetycznych organizmu ludzkiego.
 • Terapia egzogenna biorezonansowa – polega na terapii sygnałami zewnętrznymi, za pomocą, których poszczególne narządy i układy ciała człowieka wchodzą w rezonans.

Idea leczenia biorezonansem stosując słabe fale elektromagnetyczne związane z człowiekiem, została zaproponowana i uzasadniona naukowo w  1977. Żywy organizm, jako całość wszystkich systemu posiada źródła słabych fal elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Patogeny, czyli bakterie, grzyby, wirusy również mają swoje własne częstotliwości.

Gdy w organizmie rozwija się choroba dochodzi do tworzenia nowych źródeł drgań elektromagnetycznych, tak zwanych nietypowych drgań zakłócających równowagę fizjologiczną w organizmie. Człowiek zachoruje, gdy nie jest w stanie utrzymać równowagi pomiędzy fizjologicznymi i patologicznymi zmianami. W normalnym stanie fizjologicznym względna zgodność różnych procesów wibracyjnych zachowana jest w organizmie.

Dlaczego urządzenie do biorezonansu zasługuje na miano innowacji XXI wieku?

Urządzenie to umożliwia:

 • Przeprowadzić diagnostykę biorezonansową metodą rezonansu wegetatywnego.
 • Przeprowadzić diagnostykę częstotliwości i terapii wirusów, grzybów, pierwotniaków, robaków.
 • Przeprowadzić endogenną i egzogenną terapię biorezonansową.
 • Prowadzić terapię indukcyjną drgań w mózgu.
 • Ocenę wzajemnych zależności między narządami wewnętrznymi a tkankami ciała.
 • Wydalenie nagromadzonych toksyn z organizmu.
 • Określenie działań uboczne leków i pozwala słabić je.
 • Leczenie alergii poprzez opracowanie antyalergenów.
 • Leczyć uzależnienie od nikotyny.
 • Rejestrowanie zmiany częstotliwości drgań elektromagnetycznych ciała człowieka na różnych nośnikach informacji.

Badania naukowe z XXI wieku wykazały, że żywy organizm emituje zmienne częstotliwości drgań elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Te zmienne kontrolują wszystkie procesy biochemiczne i morfologiczne zachodzące w organizmie. W procesie adaptacyjnej terapii biorezonansowej w ludzkim ciele, patologiczne i tłumiące fizjologiczne drgania elektromagnetyczne są tłumione, co pozwala na powrót do zdrowia poprzez wykorzystanie własnych rezerw.

W wyniku utworzenia zamkniętej regulacji biorezonansowej pomiędzy urządzeniem a pacjentem, urządzenie dostosowuje się do możliwości organizmu. Proces odzyskiwania zdrowia jest optymalny dla każdej osoby.

Najskuteczniejsze jest połączenie terapii biorezonansowej ze znaną metodą diagnostyki, akupunktury a także homeopatii. Korzystanie z oryginalnych programów i urządzeń pozwala znacznie uprościć i zwiększyć skuteczność korzystania z efektów alternatywne medycyny i doboru leków.

Artykuł dzięki współpracy z serwisem: bioanna.com.pl