Biorezonans – medycyna XXI wieku

Biorezonans to nowoczesna alternatywna medycyna XXI wieku oparta na technologii informacyjnej, aktywującej ogromny potencjał życia ukrytych rezerw organizmu człowieka. Nie może, zatem dziwić fakt, że wielu ludzi, którzy znaleźli pomoc i uzyskali poprawienie stanu swojego zdrowia jest wdzięcznych i zadowolonych z terapii biorezonansowej. Metoda opiera się na funkcji korekcji organizmu po wystawieniu go na działanie promieniowania elektromagnetycznego w ściśle określonych parametrach, to znaczy pewnych częstotliwościach drgań elektromagnetycznych.

Biorezonans – medycyna XXI wieku

Chronosemantyka to kierunek diagnostyki i terapii biorezonansowej z wykorzystaniem biologicznie aktywnych punktów dłoni. Z niektórych punktów na dłoniach, które dają negatywne cechy, za pomocą specjalnych technologii, sygnał elektromagnetyczny jest usuwany i zmieniany o 180 stopni i oddawany do tego samego punktu dłoni.

Okazuje się, że jest to coś w rodzaju zamiany ze złego na dobre. W rezultacie możliwe jest przeprowadzenie terapii, w której konkretne wyniki jej działania są obliczane z góry, pacjent przechodzi do pozytywnego bieguna oceny sytuacji życiowej, a samospełniające się negatywne rokowanie zostają usunięte.

Obecnie istnieją dwa główne rodzaje terapii:

 • Endogenna terapia biorezonansowa – terapia oparta na własnych falach elektromagnetycznych organizmu ludzkiego.
 • Terapia egzogenna biorezonansowa – polega na terapii sygnałami zewnętrznymi, za pomocą, których poszczególne narządy i układy ciała człowieka wchodzą w rezonans.

Idea leczenia biorezonansem stosując słabe fale elektromagnetyczne związane z człowiekiem, została zaproponowana i uzasadniona naukowo w  1977. Żywy organizm, jako całość wszystkich systemu posiada źródła słabych fal elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Patogeny, czyli bakterie, grzyby, wirusy również mają swoje własne częstotliwości.

Gdy w organizmie rozwija się choroba dochodzi do tworzenia nowych źródeł drgań elektromagnetycznych, tak zwanych nietypowych drgań zakłócających równowagę fizjologiczną w organizmie. Człowiek zachoruje, gdy nie jest w stanie utrzymać równowagi pomiędzy fizjologicznymi i patologicznymi zmianami. W normalnym stanie fizjologicznym względna zgodność różnych procesów wibracyjnych zachowana jest w organizmie.

Dlaczego urządzenie do biorezonansu zasługuje na miano innowacji XXI wieku?

Urządzenie to umożliwia:

 • Przeprowadzić diagnostykę biorezonansową metodą rezonansu wegetatywnego.
 • Przeprowadzić diagnostykę częstotliwości i terapii wirusów, grzybów, pierwotniaków, robaków.
 • Przeprowadzić endogenną i egzogenną terapię biorezonansową.
 • Prowadzić terapię indukcyjną drgań w mózgu.
 • Ocenę wzajemnych zależności między narządami wewnętrznymi a tkankami ciała.
 • Wydalenie nagromadzonych toksyn z organizmu.
 • Określenie działań uboczne leków i pozwala słabić je.
 • Leczenie alergii poprzez opracowanie antyalergenów.
 • Leczyć uzależnienie od nikotyny.
 • Rejestrowanie zmiany częstotliwości drgań elektromagnetycznych ciała człowieka na różnych nośnikach informacji.

Badania naukowe z XXI wieku wykazały, że żywy organizm emituje zmienne częstotliwości drgań elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Te zmienne kontrolują wszystkie procesy biochemiczne i morfologiczne zachodzące w organizmie. W procesie adaptacyjnej terapii biorezonansowej w ludzkim ciele, patologiczne i tłumiące fizjologiczne drgania elektromagnetyczne są tłumione, co pozwala na powrót do zdrowia poprzez wykorzystanie własnych rezerw.

W wyniku utworzenia zamkniętej regulacji biorezonansowej pomiędzy urządzeniem a pacjentem, urządzenie dostosowuje się do możliwości organizmu. Proces odzyskiwania zdrowia jest optymalny dla każdej osoby.

Najskuteczniejsze jest połączenie terapii biorezonansowej ze znaną metodą diagnostyki, akupunktury a także homeopatii. Korzystanie z oryginalnych programów i urządzeń pozwala znacznie uprościć i zwiększyć skuteczność korzystania z efektów alternatywne medycyny i doboru leków.

Artykuł dzięki współpracy z serwisem: bioanna.com.pl